Learnsters policy för personuppgifter

Generellt

 1. Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur Learnster behandlar personuppgifter. Learnster är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
   
 2. Learnster tillhandahåller en digital utbildningsplattform, genom vilken användare kan administrera, tillhandahålla och/eller genomföra utbildningar (”Tjänsten”).
   
 3. Learnster avser genom denna personuppgiftspolicy att informera användare som nyttjar Tjänsten om hur Learnster samlar in, använder och skyddar personuppgifter. Learnster kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som gäller vid tidpunkten för behandlingen. Denna personuppgiftspolicy beskriver även en registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.
   
 4. Om ett företag använder Tjänsten för anställda eller kursdeltagare, ska företaget informera de anställda eller kursdeltagarna som kan komma att lämna sina personuppgifter till Learnster om denna personuppgiftspolicy, innan företaget lämnar personuppgifter till Learnster.

Insamling av personuppgifter

 1. Learnster behandlar följande personuppgifter som individer och/eller företag lämnar till Learnster, nämligen:

  (a). Personuppgifter hänförliga till ett företags kontaktpersoner i relationen med Learnster: kontaktpersonens namn, e-postadress, telefonnummer, Titel/roll, organisationstillhörighet och stad.

  (b). Personuppgifter hänförliga till ett företags anställda eller kursdeltagare som kommer att använda Tjänsten: namn och e-postadress,

  (c). Vid anmälan till Learnsters nyhetsbrev: e-postadress,

  (d). Om någon kontaktar Learnster via e-post, telefon, sociala medier eller genom Tjänsten, samlar Learnster in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på kontaktform, i syfte att assistera den som kontaktar Learnster.
   
 2. Vid användning av Tjänsten samlar Learnster in ytterligare personuppgifter:

  (a). Vid uppdatering av personuppgifter i ”Mina Sidor” i Tjänsten,

  (b). Vid besök på Learnsters webbplats eller Tjänsten: trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som besökaren använder.

Hur Learnster använder personuppgifter

Learnster behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

 
Syfte med
behandlingen
Laglig
grund för behandlingen
Lagringstid
För att tillhandahålla Tjänsten. För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden. Ett år efter det att avtalet om att Learnster ska tillhandahålla Tjänsten har
avslutats och slutlig betalning erlagts.
För att administrera avtalet om att Learnster ska tillhandahålla Tjänsten och hantera
betalningar.
För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden. Ett år efter det att avtalet om att Learnster ska tillhandahålla Tjänsten har
avslutats och slutlig betalning erlagts.
För att tillhandahålla ett användarkonto till varje enskild användare av Tjänsten, med
användarspecifik information, utbildningsmaterial, register över fullföljda
kurser och rekommendationer.
För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden. Ett år efter det att användaren har sagt upp eller avslutat sitt användarkonto.
För att tillhandahålla support och kundtjänst. För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden. Ett år efter avslutat supportärende.
För att skicka information om Tjänsten, utbildningar och nyhetsbrev. Andra berättigade intressen. Så länge Learnster skickar ut information, såvida inte mottagaren motsäger sig att få
sådan information.
För att skicka information och marknadsföring som Learnster tror kan vara av intresse för en användare av Tjänsten, eller ett
företag och dess anställda som nyttjar Tjänsten.
Andra berättigade intressen. Så länge Learnster skickar ut information, såvida inte mottagaren motsäger sig att få
sådan information.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för användare av Tjänsten på dator eller i annan utrustning. Andra berättigade intressen. Så länge webbsessionen pågår.
För att förbättra Tjänsten och för affärsutveckling. Andra berättigade intressen. Tre år från insamlingen.
För statistiska ändamål såsom marknadsundersökningar och analyser Andra berättigade intressen. Ett år från insamlingen.
För att utföra segmentering/profilering för att kunna utveckla riktade erbjudanden och för att förstå utbildningstrender. Andra berättigade intressen. Tre år från insamlingen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagslagen. För att följa tillämplig lagstiftning. I enlighet med svenska bokföringsregler, vilket innebär 3 eller 7 år beroende på
uppgiftstyp.
 

 

Utlämning av personuppgifter

 1. Learnster kan överföra eller dela personuppgifter till valda samarbetspartners som behandlar data på Learnsters vägnar för att Learnster ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Learnster använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer för att tillhandahålla Tjänsten:

  (a). Lagringstjänst, som tillhandahåller lagringstjänster

  (b). CRM-tjänst, för att administrera kundrelationer

  (c). Analystjänst, för att analysera användningen av Tjänsten

  (d). Betaltjänst, för att tillhandahålla betaltjänster inom ramen för Tjänsten, om ett företag väljer till sådan funktionalitet.
   
 2. Learnster samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.
   
 3. Learnster lämnar vidare ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Learnster är skyldigt enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.
   
 4. Om Learnster äljer eller köper något företag eller tillgångar kan Learnster lämna ut personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar. Om Learnster örvärvas av tredje part, kan personuppgifter komma att lämnas ut till sådan tredje part.

Cookies

 1. Vi använder oss av cookies (kakor) när du besöker vår hemsida för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar samt för statiska ändamål. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, session cookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut.
   
 2. Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies (inaktivering) eller till att upplysa dig när en cookie används. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att vissa funktioner inte fungerar som avsett.

Rättigheter för registrerade

 1. Varje individ har rättigheter när det gäller personuppgifter och har möjlighet att påverka deras personuppgifter och vad som sparas. Learnster kommer att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. En registrerad kan även närsomhelst begära att dennes uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om en registrerad anser att dennes rättigheter inte respekteras av Learnster får denne gärna kontakta Learnster. En registrerad kan även vända sig till Datainspektionen, box 8114, 104 20 Stockholm, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se.
   
 2. En registrerad kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från Learnster genom att uppdatera sina kontoinställningar på ”Mina sidor” (i Learnster Lärportal) eller genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” i e-post och sms kommunikation som vi skickar denne. Registrerade är alltid välkomna att kontakta Learnsters kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till Learnsters kommunikation.
   
 3. En registrerad kan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Learnster, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Säkerhet

 1. Säkerhet är viktigt för Learnster, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att ett företag anlitar Learnster eller vid användning av Tjänsten.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

 1. Learnster förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av denna personuppgiftspolicy finns att tillgå digitalt via Tjänsten.

Kontakt

För ytterligare information om Learnsters personuppgiftshantering eller om en registrerad har frågor, är denne välkommen att kontakta Learnster på:

Learnster AB
Saltmätargatan 5
113 59 Stockholm

E-mailadress: info@learnster.com
Telefonnummer: +46 70 431 48 16

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-04-05 tills den ersätts av en uppdaterad version.