Learnsters policy för personuppgifter från kunder


Allmänt

Som kund till Learnster vill vi påpeka att integritet är viktig för oss. I Learnster AB (”Learnster”) policy för
personuppgifter från kunder beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt
du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy
gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under app eller hemsidor som
administreras av Leanster. Learnster AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Learnster inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund, exempelvis företagsnamn, namn på kontaktperson, adress och andra kontaktuppgifter (främst e-post och telefonnummer). Learnster kan komma att uppdatera dessa från andra register, som exempelvis SCB.

Learnster registrerar personuppgifter i samband med:

 • att ett företag väljer att använda sig av Learnsters plattformar för att kunna erbjuda utbildningar.

 • bokning av utbildningar som sedan administreras via de olika plattformar som Learnster erbjuder

 • uppdatering av dina uppgifter på Företagets sidor som återfinns på Learnster.com.

 • om du kontaktar oss.

 • om du anmäler dig till Learnsters nyhetsbrev.

 • ditt besök på vår webbplats och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information
Learnster behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella
ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att sätta upp ett användarkonto för att kunna administrera utbildningar via Learnsters olika plattformar.
 • För att fullgöra beställningar av utbildningar på Learnsters olika plattformar;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt eller vi tror att du kan vara intresserad av, t.ex. nyhetsbrev;
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Uppgifter används vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster samt för att förstå utbildningstrender;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • För att skicka dig information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har köpt, tittat på och visat intresse för;
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till valda samarbetspartners som behandlar data på våra vägnar för att
vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och
tillämpa våra användarvillkor, leveransvillkor och andra avtal med tredje part. Vid all hantering av
personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Learnster samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med
företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k.
Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies
När du använder vår site och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs
dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som
besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem,
webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra
tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra
användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara
användning av t.ex. cookies.


Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Learnster tillåter du att Learnster registrerar och lagrar uppgifter
om vilken utbildning du vill anordna, vilka som har deltagit i den samt behandlar de angivna
personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Learnster att hänvisa till
uppfyllande av avtal eller berättigat intresse. Om Learnster använder sig av berättigat intresse som grund,
kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en
längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I
marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att
uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring
för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög
säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information
och vad som sparas. Learnster kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara
felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas
genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina
rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Learnster eller så kan du höra av dig till
datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att
uppdatera dina kontoinställningar på Mina sidor, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post
och sms kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få
hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade,
genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Learnster AB.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat
hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Learnster saknar kontroll över
innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte erbjudna kurser eller
kursinnehåll. Learnster ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid
användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att
kontakta oss på:

Learnster AB
Saltmätargatan 5
113 59 Stockholm
Emailadress: contact@learnster.com
Telefonnummer: +46(0)70 431 48 16
Denna privacy policy gäller från och med 2017-08- 31

 

Learnsters policy för personuppgifter

Allmänt

Din integritet är viktig för oss.  I Learnster AB (”Learnster”) policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Leanster. Learnster AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Learnster inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som e-post adress eller fysik adress, de utbildningar du har valt att gå och när dessa utbildningar genomförs. Learnster kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Learnster registrerar personuppgifter i samband med:

 • Anmälan till en utbildning som erbjuds via de olika plattformar som Learnster erbjuder.
 • Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor som återfinns på Learnster.com.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 • Om du anmäler dig till Learnsters nyhetsbrev[A1] [AT2] .
 • Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information
Learnster behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar om eller deltagande vid utbildningar som anordnas via en av de platformar som erbjuds av Learnster;
 • För att kunna registrera vilka utbildningar du har genomfört;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om deltagande vid utbildningar lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar samt för att förstå utbildningstrender;;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss genom att du har anmält dig till en utbildning via en av de plattformar som Learnster administrerar;
 • För att kontakta dig via app, SMS, email eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för utbildningar, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Learnster genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut 
Vi kan dela med oss av information till valda samarbetspartners som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor, leveransvillkor och andra avtal med tredje part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Learnster samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies
När du använder vår site och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t.ex. cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Learnster ger du din tillåtelse till att Learnster registrerar och lagrar uppgifter om vilken utbildning du vill anordna/deltagit i samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Learnster att hänvisa till uppfyllande av avtal eller berättigat intresse. Om Learnster använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Learnster kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Learnster eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Mina sidor, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och sms kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Learnster AB.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Learnster saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte erbjudna kurser eller kursinnehåll. Learnster ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Learnster AB
Saltmätargatan 5
113 59 48 16 Stockholm
Emailadress: contact@learnster.com
Telefonnummer: +46(0)70-431

Denna privacy policy gäller från och med 2017-08-31