Effektiv onboarding och kompetensutveckling

 

Rörelser på arbetsmarknaden och nya mått på lojalitet ställer nya krav på effektiv onboarding och kompetensutveckling.

Hur mycket bör ett företag investera i kompetensutveckling när medarbetare idag överväger att flytta på sig redan under första året av anställningen? Samtidigt svarar nästan alla tillfrågade Millennials, i en undersökning av Bersin by Deloitte, att en arbetsgivare måste ha en lösning på plats för kontinuerligt lärande, för att de ska stanna överhuvudtaget. För många företag är detta en ekvation som inte är helt lätt att lösa. 

Dock visades, i samma undersökning, att personlig utveckling går före karriär och lön. Detta bör ses som en fantastisk möjlighet för oss som arbetar med utbildning och med kompetensutveckling. Men för att lyckas krävs att du har en effektiv utbildningsplattform på plats.

 
 
effektiv-onboarding-2.jpg
Med Learnster kan företag effektivisera onboarding-processer och kompetensutvecklingen, både när det kommer till investerad tid och till avkastning på resultatet.
— Aaron Castaneda, Produktchef Learnster
 

Lärande och utveckling ska vara lustfyllt men svårnavigerade system och tröga processer tar ofta udden av energin. Att erbjuda en modern lösning för kontinuerligt lärande kräver en användarvänlig och snyggt designad (ja, faktiskt…) lösning. Här är fem saker att tänka på när du väljer utbildningsplattform till ert företag:

  1. Plattformen ska fungera i alla enheter och i synnerhet i mobilen

  2. Sätt lärandet och användandet i fokus, före teknik och funktioner

  3. Det ska vara enkelt att administrera, både före- under- och efter utbildningen

  4. Interaktionen mellan deltagare och kursledare ska möjliggöras av plattformen

  5. Välj en öppen plattform som kan hantera både interna och externa utbildningar

Vill du veta mer om hur Learnster kan hjälpa just ditt företag?
Ta kontakt med oss redan idag

 
Mikael Larsson