LMS :et må vara dött - men länge leve lärplattformen!

 

LMS, digital lärplattform eller LXP? Kärt (?) barn verkar ha många namn. Då Learnster utvecklar vad vi anser är nästa generations lärplattform har vi så klart själva nystat en hel del i detta. Vad är vad bland alla begrepp? Hur vet ni om ert nuvarande LMS är bra nog och faktiskt lever upp till dagens krav? Borde ni istället gå över till något annat och i så fall varför? Även om svaren kanske inte är så svartvita som man skulle önska gör vi här vårt bästa för att reda ut det åt er.


Det traditionella LMS:et – HR-avdelningens Altavista
LMS står för Learning Management System. Kortfattat är LMS framförallt ett system som ursprungligen är anpassat för HR-avdelningar och som syftar till att följa upp medarbetares framsteg och kunskapsutveckling inom en organisation. Så för vanliga dödliga är LMS troligtvis varken ett begrepp eller en förkortning som sitter i ryggraden, men har du däremot arbetat inom Human Resources på ett medelstort- till större företag, så är du sannolikt lika bekant med fenomenet som en millennial är med att ”snap:a” (dvs kommunicera via Snapchat). Gissningsvis väcker begreppet LMS då också en känsla i dig som kanske inte är att likställa med det som händer i kroppen när du sitter med ett glas kylskåpskallt vitt i skuggan en solig sommardag i skärgården, med Håkan Hellströms ”Nu kan du få mig så lätt” på lagom hög volym i högtalarna. Det är ett känt faktum att flera av de större, traditionella LMS:en på marknaden idag inte lever upp till förväntningarna, med undantag för att de är bra på att hantera stora volymer av användare. De är helt enkelt inte anpassade för de krav vi idag har på funktionalitet och användarvänlighet. Självklart kan det komma en ”version 2.0” från samtliga dessa traditionella LMS-leverantörer imorgon, men kommer det att räcka? Den ursprungliga arkitekturen bakom ett traditionellt LMS bygger på strukturer, både hos organisationer och människor, som sannolikt har spelat ut sin roll för längesedan i dagens digitala samhälle. Ungefär på samma sätt som när sökmotorn Altavista tillät sig själv bli föråldrad och med tiden blev utkonkurrerad och ersatt av Google. 

 
cemetary.jpg
 


Den digitala lärplattformen – det flexibla alternativet
Ok, då har vi lite bättre koll på LMS. Vad gäller för lärplattformar då? Lärplattformen användes till en början främst vid nätbaserade distanskurser. Idag fungerar den mer som ett komplement till klassrumsbaserad undervisning där den bidrar till att möjliggöra högre flexibilitet, både för läraren och för lärjungen. Exempelvis innefattar det möjligheten att som lärare kunna variera själva utbildningsmaterialet och lärmiljön (bilder, filmer, digitala presentationer, whiteboard-tavla, tester, m.m).


LXP: n – möjliggör nya lärupplevelser
På andra sidan Atlanten i det stora landet i väst, har tänkare på området såsom Josh Bersin och Craig Weiss, redan börjat summera diskussionerna om så kallade Learning Experience Platforms (LXP). ”Jaha, tänker du nu. Det räcker inte med alla dessa begrepp? Det finns ett till?”. Ja, som det ser ut så fortsätter spåret i den riktningen, men det bör tilläggas att begreppet Learning Experience Platform ännu inte är formellt klubbat som en slutgiltig ersättare av varken det traditionella LMS:et eller den digitala lärplattformen.

Men oavsett vilket namn som fastslås i USA för det som ligger nära den digitala lärplattformen rymmer ändå begreppet Learning Experience Platform någonting väldigt intressant - nämligen termen Learning Experience. Denna översätts på svenska till lärupplevelse. I forna tider (dvs före 2007, vilket i vissa kretsar anses som The Year of The Smartphone) var lärupplevelser strikt begränsade till fysiska föreläsningar och utbildningar. Inlärning utgick då mer eller mindre uteslutande från böcker och annat skriftligt material. Idag ser det som bekant lite annorlunda ut, och vad som väntar runt hörnet kan vi bara spekulera i. Det bubblar redan mycket kring områden såsom AI (Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) och MR (Mixed Reality). Inom kort är någon eller några av dessa teknologier säkert lika givna för att skapa lärupplevelser, som kombinationen klassrum och online är idag. Än så länge är det dock inte obligatoriskt med VR-hjälmar, varken i klassrummet eller på kontoret, men den teknologiska utvecklingen går i ett rasande tempo och det är garanterat inte lika långt kvar till dess att grisar kan flyga, som det var när just det uttrycket myntades. Summa summarum, utbudet av lärupplevelser har ökat och blivit mer varierat och med all säkerhet kommer nya dimensioner inom nämnda områden att uppstå inom kort. För att få ut dessa nya teknologier på marknaden och att skapa ett affärsmässigt behov för dem, kommer alla typer av digitala lärplattformar tveklöst att spela en nyckelroll!

Through the adoption of AI and advancements in technology, we move away from simply ‘learning’ a subject or topic and we move into ‘feeling’ and experiencing the content being taught.
— The Edge Of Automation: Artificial Intelligence In Education, Tokbox

 

Befinner ni er där ni behöver vara?
Så, nu när vi vet ungefär vad som är vad och vad vi har att vänta - hur ska ni då tänka när det kommer till funderingen kring huruvida ni borde stanna kvar med ert traditionella LMS, alternativt gå över till (eller addera) en digital lärplattform? Vi anser att svaret döljer sig bakom 3 grundläggande frågeställningar som ni kan ställa till er själva och till er organisation:

  1. ”Fungerar vårt nuvarande upplägg (med eller utan LMS eller lärplattform) friktionsfritt mellan den som lär ut och för de som ska lära sig?”

  2. ”Lever vår nuvarande plattform upp till de krav som våra kursdeltagare eller medarbetare ställer på användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet i dagens digitala samhälle?”

  3. Kan vi enkelt integrera vårt nuvarande plattform, mot den teknologi som krävs för att vi ska kunna erbjuda nya lärupplevelser, så att våra utbildningar både idag och imorgon konkurrerar med den effekt våra kursdeltagare eller medarbetare får ut från att, exempelvis, enbart titta på instruktionsfilmer på YouTube?

Är svaret ”ja” på samtliga tre frågor kan ni nog med gott samvete hälla upp ett glas av något kylskåpskallt, blommigt, fläderdoftande och höja volymen på Håkan. Känner ni er osäkra rekommenderar vi att ni bokar en demo av Learnster.

Peter Hedström