Att använda är att uppleva

 
 

”Varför finns det inga lärplattformar som lever upp till dagens förväntningar?”. Det var faktiskt precis den frågeställningen som la grunden till Learnster, en ljummen sommarkväll i Stockholm 2016. Det ryms så klart en hel del i begreppet förväntningar, i synnerhet när vi som användare idag av moderna tjänster, produkter och applikationer är bortskämda med att väldigt mycket faktiskt fungerar rätt bra.

Men så har det inte alltid varit. Vi som har varit med ett tag minns kanske hur det var att arbeta med tidiga affärssystem, ordbehandlingsprogram eller intranät. Ju längre bak i historien vi går, desto större tolerans hade vi med att teknologi inte fungerade. Kanske har du också förväntansfullt suttit framför en tjock-TV med en Commodore 64 under mitten av 80-talet och väntat i flera minuter på att ett spel i kassettformat ska snurra fram till rätt siffra på den mekaniska varvräknaren, för att sedan, gång på gång, sluta i en svart skärm. När spelet till sist äntligen startade efter fjärde eller tolfte försöket var euforin total och spelandet pågick maniskt, hela tiden med en gnagande vetskap om att det roliga närsomhelst kunde vara över. Under riktigt lyckosamma förhållandet varade glädjen ända tills att Dallas tog över uppmärksamheten klockan 21.00 på lördagskvällen.
 

Från Texas 1988 till Sverige 2018 
Riktigt så ser det som bekant inte ut idag. På senare år har vi börjat jämföra oss själva med guldfiskar när det kommer till hur länge vi är beredda att förbli fokuserade på en sak, även om det faktiskt inte är vetenskapligt bevisat att guldfiskar bara kan hålla fokus i max 8-9 sekunder. Det beteendet säger lite om vilka förväntningar vi trots allt har idag och hur intoleranta vi är mot teknologi och digitala företeelser som inte är 100% intuitiva, eller beter sig exakt som vi förväntar oss. Utöver det faktum att tekniken blivit stabilare, funktionerna smartare och grafiken skarpare, finns idag ytterligare ett begrepp som vi (mer eller mindre medvetet) har en förväntan på. Det kan till och med vara så att vi ibland har svårt att förstå att det är just brister inom detta område som gör att det ibland kryper i kroppen när vi arbetar i vissa applikationer eller med olika typer av tjänster. Vi talar givetvis om användarupplevelsen.
 

En ständigt pågående känslostorm
Användarupplevelsen, eller User Experience som begreppet mer bekant brukar benämnas (även i Sverige faktiskt), handlar om människans interaktion med en produkt eller tjänst. Användarupplevelser pågår ständigt och överallt, fysiska såväl som digitala. Enligt Nick Babich, som i juni 2017 bloggade för Adobe på området, blir summan av interaktionerna med produkten eller tjänsten själva upplevelsen. Detta medför att användarupplevelser är starkt förknippade med känslor och precis som när det kommer till känslor i allmänhet kan de förändras över tid, både till det bättre och till det sämre. Exempelvis kan en användare ha blandade känslor för en produkt eller tjänst i början av användningstiden, för att sedan bli mer och mer positivt inställd, i takt med att det emotionella engagemanget ökar.


Maximerat värde - det ultimata målet
Peter Morville, en pionjär inom informationsarkitektur och användarupplevelser ligger bakom modellen ”UX Honeycomb”, vilken på ett väldigt pedagogiskt sätt syftar till att identifiera den åtråvärda mittpositionen mellan olika element som symboliserar effektiv användarupplevelse. Först när en produkt eller tjänst är utformad på så sätt att den tar samtliga sex element i beräkning kommer den leverera värde till användaren – och att maximera värde är det ultimata målet med User Experience, enligt Morville:

 
 
UX Honeycomb.jpg
 

 

Befinner ni er där ni behöver vara? 
Learnster är nästa generations lärplattform, bland annat för att plattformen är designad med utgångspunkt i att alltid maximera användarupplevelsen och att skapa värde, både för er som leder utbildningen och för de som ska lära sig. Känner ni att användarupplevelsen i ert nuvarande LMS eller lärplattform endast linjerar med de förväntningar ni hade för några år sedan rekommenderar vi att ni bokar en demo av Learnster.

 
Good design, when it’s done well, becomes invisible. It’s only when it’s done poorly that we notice it.
— Jared Spool, UX Design expert

 

Peter Hedström